Experimenteren met flexibele tarifering op drinkwater

Is het mogelijk om de prijs van de drinkwaterfactuur te laten afhangen van de waterbeschikbaarheid op dat moment. Tijdens langere droogteperiodes zou de eenheidsprijs dan stijgen. Bewoners en bedrijven worden hiervan op de hoogte gehouden via de pers, websites, app,...
Op die manier werkt dit tegelijkertijd als een financieel en een sensibiliserend instrument.

9 april 2018 - Hannelore M
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0